ARA

Palvelun saavutettavuus

Tästä palvelusta vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). ARA pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden niin kuin laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellytetään. Haluamme tarjota digitaalisia palveluja, joita mahdollisimmat monet pystyvät käyttämään.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua ara-asiointi.fi. Seloste on julkaistu 22.9.2020.

Teemme työtä saavutettavuuden parantamiseksi

ARA on itse arvioinut palvelun saavutettavuuden. Korjaamme palvelun saavutettavuudessa havaitsemamme puutteet käytettävissä olevin resurssein niin pian kuin mahdollista. Otamme saavutettavuuden huomioon myös palvelua kehittäessämme.

Kuinka saavutettava palvelu on?

Tämä palvelu täyttää osittain lain edellyttämät saavutettavuusvaatimukset. Palvelun puutteet kuvataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Sisältö tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia:

  • Joiltakin lomakkeiden täyttökentiltä puuttuu nimilaput tai nimilappuja ei ole yhdistetty kenttiin ohjelmallisesti. Joillakin kentillä nimilappuja on useampia. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

  • Kaikki sivujen elementit eivät erotu tarpeeksi selkeästi taustastaan. Navigaatiossa, sivun alatunnisteessa, sivujen otsikoissa, tietyissä kuvakkeissa ja painikkeissa käytetyt värit voivat olla vaikeasti havaittavia ja tehdä niissä olevista teksteistä vaikealukuisia joillekin palvelun käyttäjistä. (WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi), 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti)

  • Otsikoiden ohjelmallisessa merkitsemisessä on puutteita. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty. Joidenkin sisältöjen otsikot on merkitty ohjelmallisesti samalle tasolle kuin sen alaotsikot. Se vaikeuttaa lomakkeen rakenteen havaitsemista ruudunlukijakäytössä. Myös joissakin palvelun taulukoissa on tyhjiä otsikkosoluja. Myös sivun ylimmän tason otsikko on epätäsmällinen. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys)

  • Mobiililaitteilla palvelun tiettyjä taulukkorakenteisia sisältöjä on vieritettävä kahdensuunteisesti. Tiettyihin toimintoihin pääsee käsiksi vasta vaakasuuntaan vieritettäessä. (WCAG 1.3.4 Asento, 1.4.10 Responsiivisuus)

  • Sivuston visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita. Kaikilla painikkeilla, joissa ei ole näkyvää tekstiä, ei ole niihin ohjelmallisesti yhdistettyä nimilappua, niiden toiminnan kuvaavaa ohjetta tai vaihtoehtoista tekstiä. Sivuston logolla on epätäsmällinen vaihtoehtoinen kuvaus ja käyttäjän kuvalla ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet)

  • Kaikilla linkkipainikkeilla ei ole kuvaavaa otsikkoa tai visuaalisesti näkyvää tekstiä. (WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa), 2.5.3 Nimilappu nimessä).

  • Käyttäjätietoihin ei pääse siirtymään näppäimistöä käyttäen. (WCAG 2.1.1 Näppäimistö)

  • Palvelulle ei ole määritelty kieltä ohjelmallisesti. (WCAG 3.1.1 Sivun kieli)

  • Osalla käyttöliittymäkomponenteista ei ole ohjelmallisesti selvitettävää nimeä ja/tai roolia. (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Muita huomioita palvelun käytöstä

Palvelussa on käytössä aikakatkaisu silloin, jos käyttäjä ei tee mitään tai etene hakemuksen täyttämisessä tietyn ajanjakson aikana. Muistathan siis tallentaa keskeneräiset lomakkeesi, jos jätät täyttämisen kesken. Aikakatkaisu on käytössä tietoturvasyistä.

Huomasitko puutteen digipalvelumme saavutettavuudessa?

Jos huomasit saavutettavuuspuutteen, jota ei tällä sivulla ole kuvattu, kerrothan sen meille. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: viestinta.ara (at) ara.fi

Vastaamme viestiisi niin pian kuin mahdollista. Huomaathan, että vastauksessamme voi kuitenkin kulua jopa 14 päivää.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo lain edellyttämien saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon kuluessa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Siirry oikeutesi kertovalle Etelä-Suomen AVIn sivulle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Verkkosivut: www.saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero (vaihde): 0295 016 000