ARA

Mitä yhteisöjä tilinpäätöstietojen raportointi koskee? 7.5.2021 10.13

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on pyytänyt tiettyä joukkoa yhteisöjä raportoimaan vuoden 2020 tilinpäätöstiedot. Tilinpäätöstietojen avulla arvioidaan yhteisön lainansaantikelpoisuutta uusia hankkeita hyväksyttäessä. Lisäksi ARA huolehtii yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa asunto- ja lainakantaan liittyvien valtion riskien hallinnasta.


Tilinpäätöstietojen raportointi ei ole sama asia kuin ARAn yleishyödylliseksi nimeämien yhteisöjen vuositietojen raportointi. Vuositietojen raportointiin liittyvät Excelit löytyvät kategoriasta "Vuositietojen raportointi ja tuoton tuloutus".