ARA

Yleishyödylliset yhteisöt 16.11.2017 12.11

ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt toimivat voittoa tavoittelemattomasti ja rakennuttavat sekä hankkivat ja vuokraavat vuokra- ja asumisoikeusasuntoja sosiaalisin perustein. Toiminnan tavoitteena on oltava asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot sekä kohtuulliset kustannukset.

Yleishyödyllisen yhteisön on täytettävä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilaissa ja aravalaissa yleishyödyllisyydelle asetetut edellytykset.

Tarkempia ohjeita yleishyödyllisyyden edellytyksistä sekä yleishyödyllisten yhteisöjen valvonnasta löytyy ARAn verkkosivuilta.


Julkaistu 21. kesäkuuta 2017 kello 13.32
Päivitetty 16. marraskuuta 2017 kello 12.11
Voimassa alkaen 21. kesäkuuta 2017