ARA

Vuokranmääritys ja vuokrien tasaus 21.6.2017 13.31

Vuokranmäärityksen rajoituksen alaisten ARA-asuntojen vuokranmäärityksessä on noudatettava omakustannusperiaatetta. Vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Lisäksi vuokrissa voi varautua etukäteen perusparannuksiin- ja ylläpito- ja hoitokustannuksiin. Omakustannusvuokraan sisältyvät merkittävimmät isännöinti-, hallinto-, huolto- ja muut kiinteistönhoitopalvelut sekä kunnossapitotyöt on kilpailutettava.

Saman omistajan omistamien aravalain tai uuden korkotukilain nojalla lainoitettujen vuokratalojen ja -asuntojen vuokrat voidaan tasata alla lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta (aravarajoituslaki 7 a § ja korkotukilaki 13 a §). Tasaamisen tavoitteena on se, että vuokrat vastaisivat mahdollisimman hyvin asuntojen käyttöarvoa, eivätkä yhden kohteen vuokrat nousisi kohtuuttomasti esimerkiksi perusparannuksen jälkeen, koska kaikki kohteet osallistuvat perusparannetun kohteen korjauskustannuksiin.

Tasauksessa on huomioitava, että 1.1.2017 alkaen vuokria ei saa tasata:

  1. omakustannusvuokrasäännösten alaisten ja muiden ARA-asuntojen kesken, jos tasaus nostaisi vuokranmäärityssäännösten piirissä olevien asuntojen vuokria (sen sijaan vuokranmäärityssäännösten ulkopuolella olevista asunnoista perittävissä vuokrissa kerättyjä varoja voidaan käyttää alentamaan vuokranmäärityssäännöksen piirissä olevien asuntojen vuokria);
  2. valtion tukemien normaalien vuokra-asuntojen ja investointiavustuslaissa (1281/2004) tarkoitettujen asuntojen kesken;
  3. sellaisten investointiavustusta saaneiden kohteiden kesken, joille on myönnetty eri tukiluokkaa oleva avustus (samaan tukiluokkaan kuuluvat asunnot voivat muodostaa oman vuokranmääritysyksikkönsä).
Tarkempi ohjeistus vuokranmääritykseen ja vuokrien tasaukseen ARAn verkkosivuilta löytyvässä vuokranmääritysohjeessa (Vuokranmääritys ohje arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin).
Julkaistu 21. kesäkuuta 2017 kello 13.31
Päivitetty 21. kesäkuuta 2017 kello 13.31
Voimassa alkaen 21. kesäkuuta 2017