ARA

Excel-mal för exportfil: ARA balans 16.3.2020 12.39

Samfund kan fylla i resultaträkningen och balansen på de Excel-mallar som utarbetats av ARA. Uppgifterna laddas som exportfiler på e-tjänstens blankettmallar.


Liitteet
Julkaistu 16. maaliskuuta 2020 kello 12.39
Päivitetty 16. maaliskuuta 2020 kello 12.39
Voimassa alkaen 24. toukokuuta 2019