ARA

Excel-mal för exportfil: ARA balans 2017 28.5.2018 17.09

Samfund kan fylla i resultaträkningen och balansen på de Excel-mallar som utarbetats av ARA. Uppgifterna laddas som exportfiler på e-tjänstens blankettmallar.


Liitteet
Julkaistu 28. toukokuuta 2018 kello 17.09
Päivitetty 28. toukokuuta 2018 kello 17.09
Voimassa alkaen 25. toukokuuta 2018