ARA

Asukasvalinta 16.11.2017 12.07

Vuokratalon omistajan on valittava asukkaat valtion tuella rakennettuihin vuokra-asuntoihin aravarajoituslain 4a -4 c §:ien, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (ns. uusi korkotukilaki) 11 a -11 c §:ien sekä asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Valintaperusteina ovat asunnontarve, varallisuus ja tulot.

Tarkempi ohjeistus ja Asukasvalinta-opas ARAn verkkosivuilla.


Julkaistu 21. kesäkuuta 2017 kello 13.30
Päivitetty 16. marraskuuta 2017 kello 12.07
Voimassa alkaen 21. kesäkuuta 2017