ARA

Excel-mal för exportfil: ARA balans 2016 10.11.2017 15.53

Samfund kan fylla i resultaträkningen och balansen på de Excel-mallar som utarbetats av ARA. Uppgifterna laddas som exportfiler på e-tjänstens blankettmallar.


Liitteet
Julkaistu 10. marraskuuta 2017 kello 15.49
Päivitetty 10. marraskuuta 2017 kello 15.53
Voimassa alkaen 10. marraskuuta 2017